Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Fylkestyre 2016

Aust Agder Bonde og småbrukerlag avholdt årsmøte på Straand hotell i Telemark 12. mars 2016

DETTE ER FYLKESSTYRET I AUST AGDER 2016


Leder                      Kjell Gunnar Blakstad

Nestleder               Eivind Austenå

Styremedlem         Kjell Homme,Benedikte Hauge,Dag Vidar Nesodden,Oddvar Bjørkås

Vara                       Kai  Gjeruldsen og Juliane Buflaten

Revisor                  Jens Blågestad og Kåre Nystøl

Valgkomite            Anna Bruflaten, Knut Hødnebø og Lars Senum  Augland

Sekretær               Kjell G. Eskilt

Regnskapsfører    Lilly Bærland