Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Ungdyrene setter pris på tilskuere. Og kanskje det viktigste at datter til fylkesleder overvåker det hele og ser til at kalvene har det greit.

Bjørnebodag

Søndag 22. mai 2016 arrangeserte 4 H og andre frivillige organisasjoner besøksdag på Bjørnebo gård.

Aust Agder Småbrukarlag har i flere år hatt stand med forskjellige husdyr,noe som har falt i barnas smak. I år hadde fylkesleder Kjell Gunnar Blakstad tatt med seg 2 viltre stutekalver.

Småbrukarlagets stand med de to kalvene gjorde lykke oss ivrige barn. Ikke minst gjorde dyrene det spennede med sin kalvedans.

I løpet av tiden arrangementet varte ble det delt ut honningførposer og det var nesten overraskende hvilken positiv respons utdelingen fikk.

Forøvrig benyttet vi anledningen til å  sette opp noen av plakatene vi har fått sentralt. Tror de ble lagt merke til.

Vi vil oppfordre medlemmer til å delta på neste års arrangement omtrent på samme tid.
Dette er et treffsted hvor du kan snakke fag med folk som har solid kompentanse på de forskjellige driftsmåter i land og skogbruk.