Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Markering i Oslo 23. mai for lagets medlemmer som ønsker å dra til Oslo for å tilkjennegi hva de mener om statens tilbud i jordbruksoppgjøret

Vi håper å kraftsamle medlemmer som kan reise til Oslo og stille opp på den store aksjonsdagen 23. mai.

Dette blir sammen med Bondelaget og slik vi har forstått det vil vi kunne reise sammen med dem i busser til Oslo.

Leder Kjell Gunnar Blakstad må bare få vite antall medlemmer og konferere med  bondelagets fylkesleder om bussplass.

Norsk Bonde og småbrukarlag får sin egen avdeling  i toget og vi samles i bakgården til Schweigaardsgt. 34 på Grønnland i Oslo. Samling der fra kl. 1000-1130.

Vi håper flest mulig  av dere har mulighet til å stille opp den store aksjons dagen i Oslo førstkomne tirsdag,23. mai.

Gjennomsnittsinntekta i norsk landbruk er kr. 192.800 for de 27000 brukene i Norge som har posistiv inntekt.

Er det rart at det er frustasjon?


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as