Aust-Agder Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Slakter Eide i Lillesand inviterer Bonde og småbruker lagets medlemmer til omvisning og besøk i mai. Besøket 3.mai var vellykket.

Alle lagets medlemmer var invitert den 3. mai kl. 1900 til Eides lokaler i Lillesand.

21 medlemmer kom til omvisningen.

Det ble en velykket tur til slakter Eide denne kvelden. Vi var 21 som fikk en fagelig og interessann omvisning i et lokalt slakeri.

Ikke minst hvor viktig renslighet og sikkerhetsrutiner er  vektlagt. Matsikkerhet kommer i førsterekke og da er et veldig betryggende å sende sine produkter til et sted der du vet at slakteprosessene er i medhold av mattilsynets strenge normer.

Slakter Eide er en flink forteller som gjør ting forståelig og morsomt. Etter en gjennomgang fra fjøs til pakkeri var det varme pølser til medlemmene.

At det smakte godt var utvilsomt, for assistenten til slakter Eide hadde sin fulle hyre med å etterfylle slik at alle fikk mettet seg.

Som en takk fra Bonde og Småbrukerlaget i Austagder overrakte fylkesleder Kjell Gunnar Blakstad en nydelig blomsteroppsats til Eide.


Velg ditt fylkeslag