Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Info fra fylkesmannen i Buskerud.

Rovdyrinformasjon til beitebrukere 2017.

Fylkesmannen i Buskerud og Statens naturoppsyn har oppdatert brosjyren med nyttig og praktisk informasjon til beitebrukerne i Buskerud.

Her finner dere blant annet informasjon om roller og ansvar i rovviltforvaltningen, varsling ved funn av kadaver eller ved mistanke om rovdyrskade på bufe og tamrein, 
prosedyrer ved søknad om skadefellingstillatelse og erstatning for tap av husdyr til rovvilt.

Brosjyren er også sendt per post til alle saueprodusenter og kommunene i Buskerud.

I tillegg finner dere ny forvaltningsplan for rovvilt i region 2 her: https://www.fylkesmannen.no/Buskerud/Miljo-og-klima/Rovvilt/Forvaltningsplan/Ny-forvaltningsplan-for-rovvilt-i-region-2/

 


/share/mime/48/pdf.png Rovdyrinfo 2017.
(rovdyrinfo-buskerud-folder_2017.pdf, 841kB)


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as