Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Nå er kravet lagt fram.

Jordbruket krever 1150 mill i friske penger.

Med en ramme på 1450 mill går jordbruket til forhandlingsbordet med staten denne våren. Staten vil legge fram sitt tilbud 5. mai.

 

Her kan du lese Kravdokumentet: