Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Seminar om klimagassutslipp fra husdyrproduksjonen

Norges miljø- og biovitenskaplig universitet arrangerer seminar om klimagassutslipp fra husdyrproduksjon 7 februar kl 09-16 på Thon hotel Ski. Seminaret er gratis oog påmeldingsfrist er 7 januar.

sjekk https://www.nmbu.no/fakultet/biovit/aktuelt/node/33443 for mer informasjon