Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Seminar om klimagassutslipp fra husdyrproduksjonen

Norges miljø- og biovitenskaplig universitet arrangerer seminar om klimagassutslipp fra husdyrproduksjon 7 februar kl 09-16 på Thon hotel Ski. Seminaret er gratis oog påmeldingsfrist er 7 januar.

sjekk https://www.nmbu.no/fakultet/biovit/aktuelt/node/33443 for mer informasjon


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as