Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Snart jordbruksforhandlinger igjen.

Buskerud Bonde- og Småbrukarlag sitt innspill til jordbruksforhandlingene 2017.

 

På møte i det regionale partnerskapet i Buskerud kom vi med vårt innspill til jordbruksforhandlingene 2017 til Buskerud fylkeskommune. Det regionale partnerskapet består av Buskerud Fylkeskommune (politikere og adm.), Fylkesmannen, Innovasjon Norge Buskerud/Vestfold, Buskerud Bondelag og Buskerud Bonde- og småbrukarlag. 

/share/mime/48/msword.png Problemer med pp-filer? Her er filen konvertert til Word-format.
(jordbruksforhandl-2017-presentasjon-9.12-2016.docx, 158kB)

/share/mime/48/powerpoint.png Forslaget her:
(jordbruksforhandl-2017-presentasjon-9.12-2016.pptx, 106kB)