Buskerud Bonde- og Småbrukarlag

Stor Skogbrannfare

Det er for tiden svært stor skogbrannfare, Fylkesmannens beredskapsavdeling ber alle være oppmekrsomme på følgende momenter

 

 • Språk. Det befinner seg for tiden mange sesongarbeidere og turister i kommunene, og det har vært tilfeller da personer fra andre land ikke har fått med seg informasjon fordi de enten ikke snakker/leser norsk/engelsk, eller at de ikke følger med i norsk media. Fylkesmannen ber kommunene vurdere hvorvidt det kan være fornuftig å informere på andre språk basert på lokal erfaring.
 • Skogsbilveier. Vi ber kommunene igjen vurdere hvorvidt de vil anbefale skogeiere å innføre restriksjoner på skogsbilveier som fører til mye brukte utfartssteder.
 • Landbruk. Flere bønder fyller nå tankene (gjødselspreder) med vann slik at de kan nyttes forebyggende langs skogsbilvei/anleggsvei, eller som slokkekapasitet ved en hendelse.

Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as