Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook    Om oss    Lokallag    Styret    Årsmeldinger    Arkiv    Hjem

Årsmøte

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag har årsmøte onsdag 8. februar 2017

Møtet holdes på Nibio Svanhovd kl. 1200-1330.

Saksliste:
Sak 1. Konstituering.
Sak 2. Årsmelding og regnskap for 2016
Sak 3. Innkomne saker.
Sak 4. Arbeidsplan og budsjett for 2017.
Sak 5. Valg.

Sør-Varanger Bonde- og Småbrukarlag avvikler sitt årsmøte på samme sted kl 1030-1200.

Når årsmøtene er ferdig, inviteres alle interesserte til lunsj og påfølgende årsmøtekonferanse.