Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook    Om oss    Lokallag    Styret    Årsmeldinger    Arkiv    Hjem

Kontakt oss

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag
 
Postadresse: Nordheim gård, 9925 Svanvik

E-post: nordheim.gard@gmail.com

Telefon: 95 24 44 26
 
Organisasjonsnummer: 913 391 519