Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    Facebook    Om oss    Lokallag    Styret    Årsmeldinger    Arkiv    Hjem

Om oss

Finnmark Bonde- og Småbrukarlag er en faglig og næringspolitisk organisasjon, som har til formål å fremme de faglige, kulturelle, sosiale og økonomiske interessene til folk i jordbruket.  Organisasjonen skal på alle områder arbeide for å skape gode og likestilte vilkår for alle i jordbruket, og skal være aktivt med på oppgaver som fremmer utvikling og trivsel i lokalsamfunnet.  Finnmark Bonde- og Småbrukarlag er partipolitisk nøytralt og ubundet.