Finnmark Bonde- og Småbrukarlag

Styret

       
Verv Navn/adresse Telefon  E-post
       
Leder Ola Johansen 95 24 44 26 nordheim.gard@gmail.com
  Nordheim gård    
  9925 Svanvik    
       
Nestleder Eli Rushfeldt 97 77 29 38 eli.rushfeldt@gmail.com
  Skrotnes    
  9925 Svanvik    
       
Kasserer Jan Beddari 46 95 06 20 janbeddari@dcpost.no
  Bjørkmyr    
  9925 Svanvik    
       
Studieleder Randi Johansen 48 04 39 64 simanes.gard@gmail.com
  Simanesveien 10    
  9018 Alta    
       
Styremedlem Karl E. Paulsen 90 03 68 95 ke_paulsen@hotmail.com
  Østerbotn    
  9700 Lakselv    
       
Ungdomsrepr. Vegard Høgsve 41 32 57 51 vegardgh@hotmail.com
  Skogfoss    
  9925 Svanvik    
       
 1. vara Margit Mathisen  48 04 66 16  maama_@hotmail.com
  Østerbotn    
  9700 Lakselv    
       
 2. vara Sigurd Killi  90 23 43 12  ovrestengelsengard@online.no
  Øvre Stengelsen 10    
  9518 Alta    
       
 3. vara Carole Carlsson  95 12 84 77  carolecarlsson2014@gmail.com
  Østertanaveien 3310    
  9845 Tana    

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as