Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Våpenkappløp med mikroorganismene !

Harald Øverby fra Mattilsynet region øst i Brummunddal holdt et tankevekkende foredrag om det stadige Våpenkappløpet med mikroorganismene under felleskonferansen på Høsbjør den 11. mars. Norges forbruk av antibiotika til dyr skimtes så vidt helt til venstre på bildet.

Videre nevnte Øverby blant annet at:
 
Bakterier og virus tilpasser seg sine omgivelser 24/7, legemiddelindustrien arbeider bare 7 timer 5 dager i uka !
 
Inntil de siste tiår har grensene vært stengt for import av dyr. Det har berget oss så langt.
 
Vi ferierer stadig mer i risikoland og reiser mye til de aller verste landene.
 
Vi ansetter røktere fra land med en annen status på resistens.
 
Antibiotika brukes i enkelte land som et produksjonsmiddel.
 
Smittebekjempinga har flyttet seg fra svenskegrensa til fjøsdøra !!

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as