Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss    facebook   Om oss    Lokallag   Styret   Årsmelding   Siste Nytt

Kontaktinformasjon Hedmark BS

Kontaktinformasjon

Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Fylkesleder 

Ståle Støen

Lillekroken 57

2580 FOLLDAL


Telefon :     95 75 75 2595 75 75 25
E- post  :    sstoeen@online.no

Fylkessekretær

Ingar I. Elgevasslien
Dalen skule

Kyrkjevegen 14


2584 DALHOLEN

Telefon:   97 47 27 77
E-post  :  sekr.hedmark@smabrukarlaget.no

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as