Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

"Økobonde, jeg?"

Hva vil det egentlig si å drive økologisk på Vestlandet?

Landbrukets Økoløft inviterer til møte i Etne torsdag 30.nov. kl.11.00.

Les mer:


Velg ditt fylkeslag