Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss

Fylkesleder: Jarle Helland

E-post: jarlehelland@hotmail.com
 
Telefonnummer: 413 20 601
 
 
 
Fylkessekretær: Åse Marie Reisæter
 
E-post: hordaland@smabrukarlaget.no
 
Telefonnumer: 480 21 004

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as