Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Styret

TILLITSVALDE I HORDALAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2017


Leiar:

Jarle Helland 

5936 Manger                        

41 32 06 01

jarlehelland@hotmail.com

           

Styremedlemmer:

Øystein Hole

Hosanger

5282 Lonevåg      

959 01 981

eysteinhole@gmail.com

                                                                

Birte Larsen                                                 

Nils Langhellesv.20

5148 Fyllingsdalen

93207536

post@strutsefarmen.no

 

Nils-Brynjulf Bøe

Bøv.15

5200 Os            

478 61 980      

nils@bokampen.no

 

Dag Kyrre Lygre

Lygre

5646 Nordtveitgrend    

48249418   

dagkyrre@gmail.com


Jon Korff Lofthus

5781 Lofthus

97171143

jon@lofthusgard.no


Gaute Røsland

Mjøs

5282 Lonevåg

91796406

gaute@rosskennel.net

 

Vara:

1. Nils Martin Seim

Seimsv. 147                

5700 Voss

48154386

nilsmartin@vossoppmaaling.no

2.  Bergljot Bruåsdal Hesvik

5470 Rosendal

97113046

bhesvik@online.no         

3.  Edel Karin Ertsås Alpen

Børve                    

5773 Hovland      

90734254   

ekealpen@kinsarvik.net     


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as