Hordaland Bonde- og Småbrukarlag

Styret

TILLITSVALDE I HORDALAND BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2017


Leiar:

Jarle Helland 

5936 Manger                        

41 32 06 01

jarlehelland@hotmail.com

           

Styremedlemmer:

Øystein Hole

Hosanger

5282 Lonevåg      

959 01 981

eysteinhole@gmail.com

                                                                

Birte Larsen                                                 

Nils Langhellesv.20

5148 Fyllingsdalen

93207536

post@strutsefarmen.no

 

Leif Grutle

Straumøyvegen

5554 Valevåg           

98639004     

leif.grutle@haugnett.no

 

Dag Kyrre Lygre

Lygre

5646 Nordtveitgrend    

48249418   

dagkyrre@gmail.com


Jon Korff Lofthus

5781 Lofthus

97171143

jon@lofthusgard.no


Svein Trygve Larsen

Kanalv.11

5437 Finnås

91388138

svein.trygve.larsen@gmail.com

 

Vara:

1. Helena Elvatun

Hardangerv. 3185                

5736 Granvin

98691722

helena.elvatun@gmail.com

2.  Svein Misje

Mattisbrekko 4

5366 Misje

95913082

svein.misje@bkkfiber.no        

3.  Edel Karin Ertsås Alpen

Børve                    

5773 Hovland      

90734254   

ekealpen@kinsarvik.net     


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as