Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

Styret

Leder: Stein Asle Brubæk

Nestleder: Ragnhild Godal Tunheim

Styremedlemmer: Ingvild Hansen Nystad, Martin Lyster og Bent K. Moen


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as