Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

Styret

Leder: Stein Asle Brubæk

Nestleder: Eli Kristin Aalbu Sæther

Styremedlemmer: Ragnhild Godal Tunheim, Martin Lyster og Bent K. Moen