Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøte i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Etter en felles økt med Sør-Trøndelag for å vedta uttalelser fra årsmøtet var det tid for den mer formelle delen av Nord-Trøndelags årsmøte.

Den felles økta med Sør-Trøndelag gikk litt over tiden fordi det ble litt diskusjon, og en del uttalelser ble vedtatt.

På den mer formelle delen av Nord-Trøndelags årsmøte ble årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan ble godkjent etter noe diskusjon.

Deretter var det tid for valg. Styret ble gjennvalgt, men Olav Endre Liseter tar over som leder etter Arnt Inge Engum. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as