Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøtet i Nord- og Sør-Trøndelag BS fortsetter!

Andre halvdel av første møtedag på årsmøtet har vært preget av rolig debatt. Selv om det er noen uenighet er har debatten bært preg av enighet om de store linjene.

I tillegg til debatt har det også vært hilsninger fra Tine, Nortura, Bondelaget, Fylkesmannen i begge fylker, SV og KrF. Hilsningene bar preg av et ønske om samarbeid mot et felles mål, norsk matproduksjon.

Det har i tillegg vært en hyggelig middag med mange av representantene til stede, så det er bare å glede seg til dag to! 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as