Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Årsmøtet i Nord- og Sør-Trøndelag BS fortsetter!

Andre halvdel av første møtedag på årsmøtet har vært preget av rolig debatt. Selv om det er noen uenighet er har debatten bært preg av enighet om de store linjene.

I tillegg til debatt har det også vært hilsninger fra Tine, Nortura, Bondelaget, Fylkesmannen i begge fylker, SV og KrF. Hilsningene bar preg av et ønske om samarbeid mot et felles mål, norsk matproduksjon.

Det har i tillegg vært en hyggelig middag med mange av representantene til stede, så det er bare å glede seg til dag to!