Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Fylkesårsmøte 2016

Årsmøtet i Nord-Trøndelag Bonde-og småbrukarlag avholdes i samarbeid med Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag på Hotel Clarion Congress i Trondheim fredag 26. og lørdag 27. februar 2016. 

Alle lokallag har rett til å sende to utsendinger til fylkesårsmøtet. Videre har lokallaga rett til å sende en utsending for hvert påbegynte 25.medlem. Det er bare de utvalgte utsendingene som har stemmerett på årsmøtet. Fylkesstyret og representanter fra landslaget har talerett. Alle kan sende observatører (uten stemmerett, men med talerett). 

Påmelding innen 08.02.2016

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt inn til styret minst fire uker før årsmøtet.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as