Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Kontaktinformasjon

Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag kan nås på flere måter. Det er mulig å kontakte oss på facebook, eller benytte kontaktinformasjonen under.

Fylkesleder: Olav Endre Liseter
E-post: oliseter@hotmail.com
Telefon: 99266028
 
Fylkessekretær:Åse Helene Monsø
E-post: tinka1972@live.no
Telefon: 95090592