Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

NBS på Mære Landbruksskole

Vi har vært på Mære Landbruksskole og snakket med engajerte ungdommer!

Fylkessekretær, organisasjonssekretær fra NBS sentralt og fjorårets ungdomsrepresentant fra Nord-Trøndelag har vært på Mære Landbruksskole og snakket med mange engasjerte ungdommer. De fikk informasjon om både hvem vi er, hva vi driver med og hva vi står for. Det ble i tillegg holdt quiz, noe som engasjerte stort.

Vi takker for invitasjoenen, takker for oss, og minner om at alle er velkomne som nye medlemmer!