Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Bildet viser et par firkanter som ligger oppå hverandre, fordi vi ikke hadde noe relevant bilde.

Fylkessekretær på nettsidekurs

Vår kjære fylkessekretær er denne helga på landsmøte sammen med en større nord-trøndersk delegasjon. Fredag brukes delvis til å drifte nettsida. 

Denne helga er det Landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Da det er veldig viktig for oss som organisasjon å være oppdatert på bruken av moderne kommmunikasjon blir deler av fredag brukt til å oppdatere kunnskapen om nettsidedrift. Vi satser på at vi i framtiden er minst like flinke til å kommunisere med omverden som det vi er nå! 

Noe av det vi lærte


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as