Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Fra venstre: Paul Olav Myhrås, Arnt Inge Engum, Lasse Wangsfjord, Leder Olav Endre Liseter, Åse Helene Monsø

Styret

Styret i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag består av følgende personer:

  • Leder Olav Endre Liseter
  • Arnt Inge Engum
  • Paul Olav Myhrås
  • Åse Helene Monsø
  • Lasse Wangsfjord