Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag

Forrige styre, fra venstre: Paul Olav Myhrås, Arnt Inge Engum, Lasse Wangsfjord, Leder Olav Endre Liseter, Åse Helene Monsø

Styret

Styret i Nord-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag består av følgende personer:

  • Leder Olav Endre Liseter
  • Åse Helene Monsø
  • Lasse Wangsfjord
  • Geir Arne Bosnes
  • Åshild Charlotte Monsø

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as