Velkommen til Årsmøte 2017

Årsmøtet i Nordland BS blir avholdt i Brønnøy på Hildurs Urterarium 18. mars. Overnatting blir på Thon Hotel Brønnøysund. Påmelding sendes til Lise Hjelmseth, epost: Nordbs@online.no. Frist for påmelding er 3. mars. Frist for innkomne saker eller uttalelser er 14. mars. 

Program:

10.00 Skyss fra Thon Hotel Brønnøysund til Hildurs Urterarium
10.30 Leders Tale
11.00 Info om Gjensidigeavtalen
11.20 Pause
11.30 Innledning om jordbruksforhandlingen av Torbjørn Norland
-Spørsmål og diskusjon
12.20 Hildurs Urterarium forteller om bedriften
12.30 Lunsj
13.30 «Større verdiskapning på arealet/jord sett i klimaperspektiv», av forsker
Levina Sturit fra NIBIO
14.00 Årsmøtesaker
1. Konstituering
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen
4. Innkomne saker og uttalelser, valg av red. komité
5. Årsmelding
6. Regnskap og budsjett
7. Arbeidsplan
8. Valg 2017
19.00 Årsmøte Slutt
19.30 Festmiddag på Hildurs Urterarium

Priser på overnatting og deltakelse:

Enkeltrom: 1145,- per person
Dobbeltrom: 672,5,- per person
Konferansepakke inkl. lunsj: 450,- per person
Festmiddag: 525,- per person
 

 

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as