Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss         Facebook        Lokallag         Årsmelding         Arkiv         Hjem

Kontakt oss

 

Fylkesleder
Astrid Tove Olsen
Kjerringøyvn 1319, 8093 Kjerringøy
Tlf 952 79775
Send e-post

Fylkessekretær
Margrethe Figved
Tlf 932 44599
Send e-post  

Kontaktperson Inn på Tunet
Eirin Ingeborg Bjune
Tlf 900 90373
Send e-postNorsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as