Saueskolen i Salten

Prosjektet "Kjøtt i Nordland" arrangerer sauskolen i Salten. Målet er å sette deltakerne i stand til å drive med lønnsomt sauehold basert på lokale naturgitte ressurser. Vi satser derfor på gode foredragsholdere og erfaringsutvekslinger blant deltakerne. 

Målgruppen er produsenter som ønsker å satse på sau og de som driver med sau i Salten, men deltagere utenfor regionen er også velkomne. Det egner seg like godt for nye samt mer erfarne produsenter. 

Dette er et samlingsbasert opplegg med 2 moduler:

         ·  Modul 1: 11.-12. februar ute på fjøsbesøk og på Fauske Hotell med tema bygg, logistikk, økonomi, fôring, markedssituasjon og avl. 


         ·  Modul 2: 5. april med tema ull, sykdom og helse og lamming. Egen invitasjon kommer senere. 
Modul 1 blir en kombinasjon av fjøsbesøk, nettverksbygging og forelesninger på dagtid med middag og sosialt samvær på kvelden. Vi starter lørdag kl 10 i fjøset hos Tony Knædal i Saltdal.


Velg hvilken pakke du ønsker for Modul 1:
Pakke 1: Lunsj og pausebevertning begge dagene, og middag kursdag 1: 1081 kr. 
Pakke 2: Lunsj og pausebevertning begge dagene, ingen middag: 782 kr.

Dette faktureres i etterkant av samlingen. 
Eventuell overnatting må hver enkelt deltager ta ansvar for selv. 


Påmelding innen 5/2-17 og eventuelle spørsmål til christer.andre.skreslett@nortura.no 
Husk å oppgi antall deltakere og om du/dere har noen allergier. 
Med vennlig hilsen 
Faggruppa for småfe, Kjøtt i Nordland 


Foreløpig program med forbehold om endringer:

Lørdag 11. februar                                                                        

10:00 Fjøsbesøk hos Tony og Per Arne Knædal på Drageid i Saltdal – nybygg for 450 vinterfôra sau

13:00 Lunsj på Fauske Hotell

14:00 Fjøsbesøk hos Snorre Forsbakk på Fauske, Knarrhultsfjøs med helautomatisk sorteringsutstyr og rullende fôrbrett.

16:00 Mitt byggeprosjekt med Tony Knædal og Fôringslinjer og utstyr med Glenn Knædal

19:00 Felles middag for de som ønsker og sosialt samvær utover kvelden

Søndag 12. februar

10:00 Økonomi med Bjørnar Sveli 12:00 Fôring av sau gjennom året 13:00 Lunsj
14:00 Markedssituasjonen

15:00 Avl i egen buskap
16:00 Oppsummering og avslutning

Adresse fjøsbesøkene:
 Tony Knædal, Drageid Øvre, 8250 Rognan (tlf: 414 68 882) Snorre Forsbakk, Kvitblikveien 12, 8218 Fauske (tlf 904 78 125) 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as