ECVC General Assembly 2017, Brussel

General Assembly (GA) av European Coordination la Via Campesina (ECVC) ble gjennomført 15 og 16 januar. Søndag 14 januar ble det organisert kvinne -og ungdoms seminar. Dagen etter GA ble brukt for å demonstrere imot GMO og såkalte 'New GMO', med genredigering, framfor EU kommisjonen.

ECVC General Assembly 2017, Brussel - les hele saken

Ny regjeringsplattform

Regjeringspartiene og Venstre er enige om plattformen for en ny regjering som inkluderer Venstre. Den generelle ordbruken rundt landbruk og matproduksjon er lett gjenkjennbar fra plattformen fra 2013, men det er likevel noen viktige endringer.

Politisk nestleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Elin Bergerud uttaler at: - Den nye plattformen er mer generell og mindre detaljert enn plattformen fra 2013. Plattformen er også mindre ideologisk fundert enn det som var tilfellet i 2013.

Ny regjeringsplattform - les hele saken


SPIS LØRDAGSBIFFEN MED GOD «KLIMASAMVITTIGHET»!

En ny rapport viser at vi i Norden kan forsyne hele 37 millioner mennesker med mat dersom vi legger om vårt mat-system til bare å bruke lokale ressurser når vi produserer vårt kjøtt. Samtidig vil det økologiske fotavtrykket fra matproduksjonen bli med 40%.

SPIS LØRDAGSBIFFEN MED GOD «KLIMASAMVITTIGHET»! - les hele saken

REKO-RINGER Matnettverk - Lokalmat direkte til kunden via Facebook

 REKO-ringer 

I disse dager lanseres det en ny distribusjonskanal som skal gjøre det enkelt og effektivt for produsentene å selge varer lokalt direkte til kunden. REKO-ringene er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig, med mål om å øke lokalmatproduksjonen i Norge, stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling.

REKO-RINGER Matnettverk - Lokalmat direkte til kunden via Facebook - les hele saken

Forventninger til Regjeringen

- At vi skal produsere trygg og ren mat.

- At framtidige generasjoner skal ha minst like stor mulighet til å produsere mat som vi har i dag.

- Regjeringen må arbeide for en matproduksjon i et evighetsperspektiv.

Derfor må Regjeringserklæringen inneholde viktige punkter:

Forventninger til Regjeringen - les hele saken

Gapet øker !

Inntektsvekst for jordbruket i 2016 lavere enn den generelle lønnsøkningen

- «Inntektsveksten i jordbruket på 2800 kr per årsverk fra 2015 til 2016 er svakere enn forventet og mindre enn andre grupper i samfunnet som fikk 8.800 kr. Dette er altfor svakt. Dette følger ikke opp Stortingets vedtak om at inntektsforskjellen mellom jordbruket og andre yrkesgrupper skal reduseres», fastslår leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Gapet øker ! - les hele saken

STORTINGETS MÅL OM ANTALL YNGLINGER MÅ FØLGES OPP

Regjeringen har i dag fattet nytt vedtak om lisensfelling av ulv, og at det totalt kan felles 42 ulver mens rovviltnemndene hadde fattet vedtak om 50. Regjeringa åpner nå for lisensfelling av Julussa- og Osdalsreviret, som begge i hovedsak ligger utenfor ulvesona i Hedmark. Regjeringa åpner ikke for felling av Slettåsflokken, og dette er svært beklagelig sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

STORTINGETS MÅL OM ANTALL YNGLINGER MÅ FØLGES OPP - les hele saken

Landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag krever ny jordbrukspolitikk, og vil bidra aktivt inn i arbeidet.

Uttalelse fra Landsmøtet i NBS etter forslag fra redaksjonskomiteen.

Norsk jordbruk sitter fast i volumfella. Overproduksjonspress, gjeldsvekst og fallende sjølforsyning løsriver matproduksjonen fra arealgrunnlag og driftsøkonomi.
Utviklingen er ikke tilfeldig. Jordbrukspolitikkens virkemidler styrer matproduksjonen i en retning som hverken er økologisk, økonomisk eller sosialt bærekraftig. Dette kan ikke fortsette.

Landsmøtet i Norsk Bonde og Småbrukarlag krever ny jordbrukspolitikk, og vil bidra aktivt inn i arbeidet. - les hele saken

Marielle Vink de Roos valgt inn i styret for ECVC – La Via Campesina Europa!

Styremedlem Marielle Vink de Roos i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) er valgt inn i styret for ECVC – La Via Campesina Europa. Globalt har La Via Campesina rundt 300 millioner medlemmer. I Europa utgjør medlemsmassen over 100 000 bønder, småbrukere og landarbeidere organisert i 27 organisasjoner i 17 land.

Marielle Vink de Roos valgt inn i styret for ECVC – La Via Campesina Europa! - les hele saken

Gaute Eiterjord ny leder i Natur og Ungdom

Gaute Eiterjord har vært prosjektleder for "Slipp oss til - ungdom inn i landbruket" i 3 år siden 2015. Han trer nå tilbake fra rollen i NBS for å konsentrere seg om ledervervet i Natur og Ungdom. NBS takker Gaute for vel utført jobb i NBS og ønsker han lykke til i hans nye rolle i Natur og Ungdom.

Individuell pensjonssparing - IPS - Nye regler fra 2017 v/ Svein Løken

  •  Spar opptil 40 000 kroner per år
  •  Få inntil 9 600 kroner i skattefordel – for tiden 24 % av det du sparer
  • Ingen formuesskatt, og utsatt skatt på avkastningen
  •  Du kan få utbetaling fra du er 62 år
  • Kun 24 % skatt ved utbetaling. 
  • IPS reduserer ikke pensjonsopptjening i Folketrygden. 
  • Medlemmer i NBS får redusert forvaltningskostnader i Gjensidige.
  • For å få skattefordel for 2017 må du betale før midnatt torsdag 28. desember (hos Gjensidige)

Individuell pensjonssparing - IPS - Nye regler fra 2017 v/ Svein Løken - les hele saken

BESTILL NBS KALENDER FOR 2018 !

ÅRETS MEST POPULÆRE JULEGAVE 

Vi har igjen en del kalendere for 2018 og oppfordrer alle til å spre det glade buskap med en kalender som skal inspirere og motivere produsenter til å se mulighetene på gården og skape verdier.   

 KJØP FLERE FÅ RABATT

STK  STK/PRIS TOTALT 
1      50    50    kr
5      40    200  kr  
10    35    350  kr  
20    30    600  kr  
50    20   1000 kr 
 

www.smabrukarlaget.no
post@smabrukarlaget.no

 


BESTILL NBS KALENDER FOR 2018 ! - les hele saken

MISSION COLOMBIA

Et internasjonalt fredsoppdrag av La Via Campesina (LVC) av Marielle de Roos

I 50 år har det vært krig i Colombia. Veldig mange har blitt drept, Colombia er et land i sorg, men med en styrke som har forbauset flere ganger. En stor del av befolkningen mangler de aller viktigeste grunnleggende behov.

MISSION COLOMBIA - les hele saken

Kjell Ivar Bergehagen er mentor for Agnete Fauskerud. Han har 35 års erfaring med sau, og deler gjerne sin kunnskap. Begge er veldig fornøyd med opplegget for mentorordningen. Nå kan du søke om å få bli med i 2018. (Foto: Morten Berntsen)

Snart går fristen for å søke mentorordning

13. desember går fristen får å søke om å være med på mentorordningen Bonde hjelper bonde 2018. Prosjektet foregår så langt i Trøndelag, Sogn og Fjordane, Agder, Oppland og Hedmark.

Snart går fristen for å søke mentorordning - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo