Landsmøte 2017 - påmeldingsskjema


Gjennomføring av skadefelling vinterstid

Forslag fra Nord Fron Bonde- og Småbrukarlag vedtatt på landsmøtet 5. nov:

På grunn av svært låg utteljing (eks.: jerv i Oppland siste 4 år: 0%) på skadefelling, ynskjer vi prøve å flytte skadefelling til vintertid saman med vanleg uttak av skadegjerar. Då kan lokalt fellingslag få begrensa SNO-myndighet og få bruke scooter og andre effektive virkemiddel i uttaket.

Gjennomføring av skadefelling vinterstid - les hele saken

Ta vare på den levende matjorda !

Forslag fra Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag vedtatt på Landsmøtet i NBS.

Matjordlaget er grunnlaget for det levende livet på planeten vår og dermed også nøkkelen til ei bærekraftig framtid.

Ta vare på den levende matjorda ! - les hele saken


Kvotedrøftinger for kvoteåret 2018

Landbruks- og matdepartementet har gjennomført kvotedrøftinger med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. På bakgrunn av dette har forholdstallet for disponibel kvote for kumelk blitt fastsatt til 0,98 og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,96 for kvoteåret 2018.

Kvotedrøftinger for kvoteåret 2018 - les hele saken

Inntektsutjevning i jordbruket styrker norsk matproduksjon! Uttalelse fra landsmøtet i NBS

Norsk Bonde- og Småbrukarlag reagerer på de store interne inntektsforskjellene i jordbruket. Det er gjennomgående store forskjeller mellom mindre og større bruk, regnet pr. årsverk. Det er i tillegg inntektsforskjeller mellom ulike produksjoner, hvor melk, svin og store kornbruk ligger vesentlig høyere enn sau og ammekyr, regnet pr. årsverk.

 

Inntektsutjevning i jordbruket styrker norsk matproduksjon! Uttalelse fra landsmøtet i NBS - les hele saken

MERETE FURUBERG GJENVALGT SOM LEDER FOR EN NY PERIODE

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gjenvalgt Merete Furuberg som leder for en ny periode. Furuberg ble første gang valgt til leder i 2010.

Ny politisk leder nestleder er Elin Bergerud fra Buskerud og ny organisatorisk nestleder Ragnhild Bergset Elvestad fra Troms.

Hele resultatet av valgene følger:

MERETE FURUBERG GJENVALGT SOM LEDER FOR EN NY PERIODE - les hele saken

Framtidsbonden "MATTISRUD"

Mattisrud er et småbruk i Løten, Hedmark. Småbruket er 55 da og ligger inne i skogene i Løiten Almenning. Første bosetning på Mattisrud er registrert i 1750-årene og har siden da vært bebodd av ulike familier/slekter.

Framtidsbonden "MATTISRUD" - les hele saken

Furuberg vil ta priskrisa for sau opp med landbruksministeren

Regjeringen kan ikke fortsette å bruke offentlige investeringsvirkemidler til nyutbygginger i produksjoner der det er overproduksjon, og der øvrig virkemiddelapparat også er driver for økt produksjon, sier Merete Furuberg

Furuberg vil ta priskrisa for sau opp med landbruksministeren - les hele saken

Nord Fron kåret til "Årets beitekommune"

Nord-Fron kommune ble under middagen på Landsmøtet tildelt tittelen "Årets Beitekommune" kåret av styret i NBS.

Prisen «Årets beitekommune» deles ut til en kommune som over lang tid systematisk og planmessig har hatt åpne kanaler til beitebrukere og beitenæringa.

Nord Fron kåret til "Årets beitekommune" - les hele saken

Overproduksjonen av sau og lam - Vi krever endret politikk - Uttalelse fra landsmøtet i NBS

Regjeringen kan ikke fortsette å bruke offentlige investeringsvirkemidler til nyutbygginger og kapasitetsutbygginger i produksjoner der det er overproduksjon, og der øvrig virkemiddelapparat også er driver for økt produksjon.

Overproduksjonen av sau og lam - Vi krever endret politikk - Uttalelse fra landsmøtet i NBS - les hele saken

Beiteseminar med rovviltfokus

Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag inviterer til beiteseminar med rovviltfokus 30. november og 1. desember.  Seminaret arrangeres på Thon Hotell Opera i Oslo. Meld deg på her innen 26. november.

Beiteseminar med rovviltfokus - les hele saken

Behov for ny politikk!

På landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag fokuserte leder Merete Furuberg på politikkutvikling og behovet for en ny politikk i forhold til den blå-blå regjeringen som hovedoppgave i det kommende året.

Behov for ny politikk! - les hele saken

Høring i stortingets energi- og miljøkomite 26/10

John Petter Løvstad oppsummerte sitt innlegg i komiteen med:

Mange beitebrukere er fratatt sin beiterett uten noen kompensasjon.

Mange beitebrukere er påført økonomiske tap uten at staten gjør opp, bl.a. Rendalen 2016, og ikke minst knyttet til erstatningsordningen. På individnivå opplever beitebrukere statlige overgrep. Myndighetene neglisjerer både beitebrukere og kommuner sine henvendelser.

Høring i stortingets energi- og miljøkomite 26/10 - les hele saken

Inspirasjonsbønder

Fylkesleder i Finnmark Bonde- og Småbrukarlag Ola Johansen og styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Marielle de Roos er inspirasjonsbønder i Landbrukets Økoløft. De deltok begge på et arrangement på gården til Marielle og Hugo Vink de Roos.

Inspirasjonsbønder - les hele saken