Framtidsbonden Ingebjørg Kristense Øygarden

Ingebjørg Kristense Øygarden er 22 år og har heile livet hatt hjarte for norsk landbruk. Dersom ho får overta familiegarden Hauge i Arabygdi i Vest-Telemark er det at dyra skal ha det bra som er hennar fremste prioritet.

Framtidsbonden Ingebjørg Kristense Øygarden - les hele saken


Kontaktutvalget for rovviltforvaltningen krever økte FKT-midler

Kontaktutvalget for rovviltforvaltningen ble opprettet i 2005. Utvalget består av 15 organisasjoner med bl.a. Naturvernforbundet, WWF, Skogeierfforbundet, Bondelaget, Norsk Sau og Geit, Norsk Bonde- og Småbrukarlag(NBS). Utvalget skal gi råd til Klima og miljødepartementet i rovviltspørsmål. Her kan du lese uttalelsen fra kontaktutvalget:

Kontaktutvalget for rovviltforvaltningen krever økte FKT-midler - les hele saken

Bioteknologi som del av det grønne skiftet - muligheter og trusler

Leder Merete Furuberg snakket om Bioteknologi på fellesårsmøtet til Geno, Tyr og Norsvin på Hamar tirsdag 21/3. Hun vektla konsekvenser ved ulik bruk.

Bioteknologi som del av det grønne skiftet - muligheter og trusler - les hele saken


Besøk fra Nei til EU

Generalsekr Olaf Godli og leder Merete Furuberg tok i dag fredag 17/3 i mot besøk av generalsekr Hilde Loftesnes Nylen og leder Katrine Kleveland fra Nei til EU for en samtale om saker av felles interesse.

Ulvesituasjonen ute av kontroll

Stortinget får ikke på plass noen lovendring som betyr felling av flere ulver før jaktsesongen er over.

- «Det må felles flere ulver, ellers kommer situasjonen ute av kontroll.» sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Ulvesituasjonen ute av kontroll - les hele saken

Foran Jordbruksforhandlingene 2017

Forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag tar imot innspill til Jordbruksforhandlingene 2017 gjennom ulike representanter for alle produksjoner. Flere dager må til for å få med alt og alle. I dag 14. mars var bl.a. Norsk Gartnerforbund på besøk for å fremme sine forslag.

Foran Jordbruksforhandlingene 2017 - les hele saken

Framtidsbonden Knut Halvor Aschjem

Et økologisk, økonomisk og sosialt gårdsbruk

I Ås, like i nærheten av universitetet NMBU, ligger Aschjem gård med røtter 2000 år tilbake i tid. Gården drives av Knut Halvor Aschjem (29), som forpakter slektsgården av foreldrene.

Framtidsbonden Knut Halvor Aschjem - les hele saken

Møte med Arbeiderpartiets Knut Storberget

Leder i NBS, Merete Furuberg, møtte Ap´s landbrukspolitiske talsmann Knut Storberget til samtale på Stortinget torsdag 9. mars

Møte med Arbeiderpartiets Knut Storberget - les hele saken

Økt kraftforpris: Riktig prioritering av Sp

Norsk Bonde- og Småbrukarlag berømmer Senterpartiet for utspillet om økt kraftfôrpris.

- «Bruken av norske arealer går ned, samtidig som kraftfôrforbruket øker. Med dagens prisforhold mellom kraftfôr og grovfôr, er det god økonomi for bønder å øke kraftfôrandelen i fôrseddelen til drøvtyggere. Samtidig er denne utviklingen en trussel mot nasjonens matsikkerhet», sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Økt kraftforpris: Riktig prioritering av Sp - les hele saken

Ungdomsseminar 24-26 mars - Løten

Programmet for helgens ungdomsseminar er spekket med interessante temaer og interessante foredragsholdere. Se programmet ved å klikke deg videre:

Ungdomsseminar 24-26 mars - Løten - les hele saken

Nordiske matsystemer i en agroøkologisk retning

Store deler av dagens produksjon, transport, handel og forbruk av mat i den vestlige verden er ikke bærekraftig og utgjør en stor andel av de totale miljøskader og klimaproblemer. Sammenhengene er kompliserte og må i tillegg ses i lys av verdens store utfordringer som sult, fattigdom og migrasjon. FAO (FN´s matvareorganisasjon) peker på agroøkologi som en retning innen matpolitikken som kan være et virkemiddel for å redusere sult og fattigdom.

Nordiske matsystemer i en agroøkologisk retning - les hele saken

70-årsjubilanten Norsk Sau og Geit har landsmøte

Leder Merete Furuberg holder innlegg og deltar i paneldebatt under landsmøtet til Norsk Sau og Geit i Oslo den 15. mars 2017. NBS gratulerer organisasjonen med 70-årsjubileet. Les Meretes foredrag ved å trykke deg videre:

70-årsjubilanten Norsk Sau og Geit har landsmøte - les hele saken

NORDISKE MATSYSTEMER I EN AGROØKOLOGISK RETNING

Internasjonalt Utvalg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag arrangerer et seminar/workshop på
P-hotell i Grensen torsdag 16.mars 2017 Kl 10.00 – 15.00.

PROGRAM:
Åpning og velkommen - Stein Brubæk, leder for IU i NBS.

NORDISKE MATSYSTEMER I EN AGROØKOLOGISK RETNING - les hele saken

Et driftsvansketilskudd løser utfordringer

Norsk Bonde- og Småbrukarlag registrerer at regjeringen i jordbruksmeldingen advarer mot innføring av nye tilskudd som skal virke utjevnende på inntektsmulighetene i jordbruket. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sjølsagt ikke enig i en slik konklusjon.

Med en målsetting om en høgest mulig produksjon av mat i Norge må det føres en jordbrukspolitikk med virkemidler som sikrer at jordbruksarealet drives videre.

Et driftsvansketilskudd løser utfordringer - les hele saken

Norsk Gardsost-møte om upasteurisert melk 7/3

Et annet regelverk for salg av upasteurisert melk med hyppig prøvetaging og kontroll kan være tryggere enn dagens der det kan skje salg direkte fra gården uten å være organisert!

Norsk Gardsost-møte om upasteurisert melk 7/3 - les hele saken