Ragnhild Bergset Elvestad på tur

Som kjent har jeg permisjon nå siden jeg snart skal på langtur.

Turen starter i Øvre Pasvik, og går gjennom Finland til Treriksrøysen i Troms, og derfra til Reisa Nasjonalpark. Ruta er ca 900km lang og jeg har beregnet 90 dager til turen. Ruta går gjennom tre nasjonalparker og 6 "wilderness areas" (finske naturreservat). Jeg skal ha tre matdepoter på turen.

Ragnhild Bergset Elvestad på tur - les hele saken

5 spørsmål til Stortingskandidatene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag stiller 5 spørsmål til første-kandidatene til alle partiene i alle landets fylker. Resultatene vil bli publisert i lokale og sentrale medier.

5 spørsmål til Stortingskandidatene - les hele saken


Merete Furubergs krav til H & FrP-regjeringa i rovviltpolitikken

- Følge opp Stortingets vedtak om at ulv ikke skal forekomme i beiteprioriterte områder!
- Sette ALLE ressurser inn på å fjerne ulv fra beiteprioriterte områder!
- Kompensere for ALLE økonomiske tap og gi FULL erstatning for urett og lidelser for beitebrukere, familier, lokalsamfunn, kommuner!

Merete Furubergs krav til H & FrP-regjeringa i rovviltpolitikken - les hele saken

Verdenskonferansen i La Via Campesina

Styremedlem Marielle de Roos i Norsk Bonde- og Småbrukarlag og medlem i Internasjonalt utvalg i NBS Ilona Drivdal representerte NBS på verdenskonferansen i La Via Campesina.

Verdenskonferansen i La Via Campesina - les hele saken

7th Conference LVC

7th Conference har startet! Med baltisk dans, skuespill og musikk. Mange klemmer, smil og tårer. Ja, en stor familie💚. Konferansen varer i 4 dager.

7th Conference LVC - les hele saken

KLAGER PÅ LISENSJAKT AV ULV

Norsk Bonde- og Småbrukarlag klager på kvoten og fellingsperiode for lisensjakta på ulv.  Hele klagen kan du lese her:

KLAGER PÅ LISENSJAKT AV ULV - les hele saken

Møte om rovviltsituasjonen i Akershus og Oppland

Tirsdag 4. juli ble det, etter invitasjon fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit og Norges Bondelag, avholdt et informasjonsmøte på Lygna i Gran kommune om situasjonen for beitebrukerne i Hurdal og på Hadeland/Toten. Bakgrunnen for møtet var sjølsagt de 15 ulveangrepene som har skjedd siden månedsskiftet mai/juni og som har medført at minst 183 sau og lam er drept eller avlivet som følge av ulveangrepene.

Møte om rovviltsituasjonen i Akershus og Oppland - les hele saken

Positivt at rovviltnemndene vil ta ut flere ulv

- Det er bra at rovviltnemndene vil ta ut tre ulveflokker der den ene er innenfor ulvesona. Det følger opp Stortingets vedtak, og det åpner for forvaltning innenfor ulvesona. Likevel er det langt igjen til vårt mål om ikke å ha ynglende ulv i Norge, sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Positivt at rovviltnemndene vil ta ut flere ulv - les hele saken

Går i rette med Nationens leder

Nationen skriver i sin leder 7/8 om strukturtiltakene som ble innført ved jordbruksoppgjøret 2014. "Dette er endringer som neppe lar seg reversere. Å tilbakeføre tilskuddstakene vil være svært krevende". Dette er jeg helt uenig i, noe Norsk Bonde- og Småbrukarlag dokumenterte i sitt primærkrav til jordbruksforhandlingene 2017. Jeg vil videre trekke fram Næringskomiteens innstilling til jordbruksmeldinga, behandlet av Stortinget 25.april i år.

Går i rette med Nationens leder - les hele saken

Lansering av prisen «Årets beitekommune i rovviltområder»

Styret besluttet på møte den 15.06.17 å opprette denne prisen. Utdelingen skal skje under landsmøtet. Landsstyret er jury.

Lansering av prisen «Årets beitekommune i rovviltområder» - les hele saken

Internasjonalt forskningsprosjekt om små gårdsbruk sitt bidrag til ernæring og matsikkerhet

SALSA er et internasjonalt forskningsprosjekt der formålet er å studere hvordan de små brukene bidrar til verdens ernæring og matsikkerhet. Målet er å synliggjøre hvilket bidrag et småskala landbrukssystem har i den totale matsikkerhetssituasjonen. Prosjektet har valgt ut 30 referanseregioner i Europa og Afrika, inkludert Norge, innenfor ulike matsystemer. Norsk senter for Bygdeforskning skal lede den norske delen av prosjektet.

Internasjonalt forskningsprosjekt om små gårdsbruk sitt bidrag til ernæring og matsikkerhet - les hele saken

No woman - no food

LVC avholder den VII, Verdenskonferansen i Bilbao, Baskerlandet 15.-25. juli.

Her møtes mennesker fra hele verden for å dele erfaringer og ta beslutninger. Delegater fra Norge er Marielle Vink de Roos og Ilona Drivdal.

Motto er: "We feed our peoples and build the movement to change the world": (Vi brødfør verden og bygger bevegelsen som endrer verden).

Verdenskonferansen begynte med ungdomskonferansen 15.-16. juli.

No woman - no food - les hele saken

KREVER HANDLING OG KLARE SVAR

I et fellesbrev fra NB, NBS og NBS til ministrene Helgesen og Dale kreves det handling og klare svar i forbindelse med ulveangrepene på Hadeland, Toten og Hurdal. Ministrene må møte berørte beitebrukere i området heter det bl.a. i brevet.

KREVER HANDLING OG KLARE SVAR - les hele saken

Enighet om fordelingen i Jordbruksoppgjøret

Etter bruddet i de ordinære jordbruksforhandlingene 16. mai fastsatte Stortinget 16. juni en ny totalramme for årets jordbruksoppgjør på 625 mill. kroner. Stortinget vedtok samtidig prisramma på 150 mill. kroner innenfor denne totalramma samt bl.a. nivået for prisnedskriving av korn til kraftfôr.

Det har vært ført fordelingsforhandlinger siden tirsdag 20. juni. Jordbruket og staten har i dag blitt enige om bruken av budsjettmidlene.

Enighet om fordelingen i Jordbruksoppgjøret - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no