GRØNT SPATAK TRENGER FLERE SETRE

Grønt Spatak er prosjekt som lar unge mellom 16 – 30 år få arbeide på en seter eller gård i ti dager i løpet av sommeren. Deltakerne jobber mot kost og losji, og får reise dekt av Grønt Spatak.

GRØNT SPATAK TRENGER FLERE SETRE - les hele saken


Inngår avtale med staten

Etter at staten la fram sitt tilbud 4. mai, har partene i dag kommet fram til en jordbruksavtale på 1.100 millioner kroner, hvor budsjettmidlene utgjør 770 mill. kroner. Statens opprinnelige tilbud var på 1.000 millioner kroner, og av dette utgjorde budsjettmidlene 670 mill. kroner, et rekordstort tilbud når det gjelder budsjettmidler. Jordbruket krevde 1.830 mill. kroner, og budsjettmidlene utgjorde 1.462 mill. kroner.

Inngår avtale med staten - les hele saken

Erstatning når hund blir drept av rovvilt

Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har avgitt felles uttalelse på «høring – forslag til endring i regler knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt. Hele høringsuttalelsen kan du lese her:

Erstatning når hund blir drept av rovvilt - les hele saken


Regjeringen følger ikke opp Stortingsflertallet

Pressemelding:

Staten har ikke respondert positivt på jordbrukets satsing på små og mellomstore mjølkebruk. Staten følger heller ikke opp jordbrukets forslag om et driftsvansketilskudd eller et nasjonalt setertilskudd.

Regjeringen følger ikke opp Stortingsflertallet - les hele saken

Dropp møkkspredning 1. mai!

Merete Furuberg oppfordrer medlemmer over hele landet til å gå i tog i stedet for å spre møkk 1. mai.

Dropp møkkspredning 1. mai! - les hele saken

Jordbrukets krav

HISTORISK NYTT TILSKUDD TIL SMÅ OG MELLOMSTORE MELKEBRUK

Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag har i dag lagt fram jordbrukets krav til årets jordbruksforhandlinger. Kravet inneholder et historisk nytt tilskudd til små og mellomstore melkebruk.


Jordbrukets krav - les hele saken

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av jordbrukets krav

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene leverer felles krav til staten ved Landbruks- og matdepartementet torsdag 26. april.

Jordbruksoppgjeret 2018: Overlevering av jordbrukets krav - les hele saken

ECVC initiativ til erklæring om bønders rettigheter

European Coordination la Via Campesina (ECVC) har tatt initiativ til en underskriftskampanje rettet mot regjeringer og ledere i Europa. Vi oppfordrer dere til å underskrive ved å følge linken nederst i den engelske teksten.

ECVC initiativ til erklæring om bønders rettigheter - les hele saken

Lokalmat- noe for deg?

Møre og Romsdal Bonde og Småbrukarlag og Vanylven Bonde og Småbrukarlag inviterer til mobiliseringsmøte for økt produksjon av lokal mat.

Tid og sted: Eidsåtun (Eidså i Vanylven) 19. april 2018 fra kl 15.00 – 18.30

Gratis inngang, kortreist mat.

Påmelding innen  17. april  18 til stein359@gmail.com eller tlf 91563259 

Lokalmat- noe for deg? - les hele saken

Går i forhandlinger!

Jordbruket har i dag meddelt statens forhandlingsleder at de er klare til å starte jordbruksforhandlingene 2018 på bakgrunn av jordbrukets krav og statens tilbud. Prosedyre vil starte 8. mai.

Går i forhandlinger! - les hele saken

Jordbruket krever velferdsordninger på linje med andre i samfunnet!

"Gode velferdsordninger er viktig både for bondens helse og for dyrevelferden", sier leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Ungdom trekker frem velferdsordninger når de blir bedt om å prioritere. Gode velferdsordninger har betydning for rekruttering og for likestilling:

"Gode ordninger for kvinnelige bønder i forbindelse med svangerskap og fødsel er viktig for å få flere kvinner inn i yrket. I dag er bare 14 prosent av de aktive bøndene kvinner", opplyser Furuberg.

Jordbruket krever velferdsordninger på linje med andre i samfunnet! - les hele saken

Agroøkologiens folkemakt contra agroindustriens kapitalmakt.

NBS markerer seg på Globaliseringskonferansen 2018

NBS og mange andre organisasjoner møtes i Jakobskirken i Oslo 12.-14. oktober for å diskutere hovedtemaet, MAKT med foredrag, debatt og kulturelle innslag. Det er meldt inn aktuelle tema som flyktninger, kvinner, borgerlønn, EU, Frihandel, Syria, atomvåpen, mm.

Agroøkologiens folkemakt contra agroindustriens kapitalmakt. - les hele saken

Småbrukstenking er framtida

Kronikk i Klassekampen 17. april

Det viktigste av alle nyere tall fra FNs mat- og landbruksorganisasjon er 815 millioner. 815 millioner kronisk under- eller feilernærte mennesker, 11 prosent av oss eksemplarer av menneskearten, eller 160 ganger Norges innbyggere.

Småbrukstenking er framtida - les hele saken

NBS markerer verdens småbrukerdag

Den  17. april markeres internasjonalt som verdens småbrukerdag. Dagen er valgt for å minnes de 19 småbrukerne som i 1996 ble skutt og drept av brasiliansk paramilitære, innleid av myndigheter for å rydde plass for store internasjonale selskaper som ønsket å bruke jord i Matta Grosso til soyadyrking.

Det er baksiden av «det norske landbrukseventyret» enten det gjelder den raskt- voksende kyllingen eller NRF-kua som produserer 10.000 l melk i året. Dette har ikke vært mulig uten stadig økt forbruk av kraftfor med soya som protein-tilsetning.

La oss bruke den 17 april, hvert år til å markere solidaritet med de som mister alt, fra hus og hjem, til og med livet, til jord, mat og vann fordi noen skal maksimalisere fortjeneste.

NBS markerer verdens småbrukerdag - les hele saken

JF 2018 - Inntektsnedgang i jordbruket – fortsatt store interne forskjeller

Budsjettnemnda for jordbruket har lagt fram grunnlagsmaterialet til årets jordbruksforhandlinger. Inntektsutviklingen pr. årsverk i jordbruket, målt med totalkalkylens normaliserte regnskaper, er negativ.

JF 2018 - Inntektsnedgang i jordbruket – fortsatt store interne forskjeller - les hele saken


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as