Matnyttig

Kontakt

Prosjektleder Rebekka Bond

e-post: 
rebekka@smabrukarlaget.no

tlf: 22005917 / 45059671

 

 

 

 

 

 

Norsk Bonde og Småbrukarlag er pådriver for verdiskaping og utvikling i matproduksjonen gjennom lokal foredling og omsetting. Matproduksjonen skal sikre ønsket om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Gjennom Matnyttig prosjketet vil vi blant annet holde  mobiliseringsmøter som skal bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerene gode matopplevelser. Gjennom moboliseringsmøtene skal vi motivere og orientere produsenter blandt annet om virkemiddelapparatet  for bedriftsutvikling i landbruket skape rom for nye nettverk. Prosjketet er delfinansiert gjennom Utviklingsprogrammet som forvaltes av Innovasjon Norge. 

 

 

Matnyttig

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har nylig startet opp et treårig mobiliseringsprosjekt 'Matnyttig'. Prosjektet skal styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos" gamle" og nye produsenter av lokalmat, samt inspirere bønder til å etablere og videreutvikle andelsgårder.

Matnyttig - les hele saken

Støtte til fylkeslag og lokallag som arrangerer Matnyttigmøter

Lokalmat er i vinden som aldri før. Den økte etterspørselen etter lokalprodusert mat gir nye muligheter for småskalaprodusenter. Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber for å st