REKO-RINGER I NORGE

REKO-ringer i Norge 

Den siste tida har det blitt lansert en ny distribusjonskanal som skal gjøre det enkelt og effektivt for produsenter å selge varer lokalt, direkte til kunden.  

En REKO-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer i en felles Facebook-gruppe. 
Kundene forhåndsbestiller varer via Facebook-gruppen. Bestilte varer leveres ut til kunder til oppsatt tid på et fast sted.

En REKO-ring er en enkel distribusjonskanal for matvarer, og fungerer som kontaktplattformer mellom produsenter/mathåndverkere og forbrukere i nærområdet. Lokal mat blir lettere tilgjengelig for kunden og produsenten kan selge sine varer effektivt uten mellomledd.

Første REKO-ring i Norge ble etablert november 2017. Hittil er det etablert ca 40 REKO-ringer spredt i ulike byer i Norge, og flere ringer som planlegger oppstart i løpet av høsten. Tilsammen er det nå Ca. 100 000 kunder tilknyttet de ulike REKO-ringene i Norge og ca. 450 produsenter som selger varer.

REKO betyr REttferdig KOnsum og er et handelsfenomen som startet i Finland i 2013. Salgsmodellen har ingen mellomledd og produsenten får 100% av salgssummen. 

Etablering av nye REKO-ringer er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig. Prosjektet har som mål å øke lokalmatproduksjonen i Norge, samt stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling. 

REKO-RINGER I NORGE - les hele saken

REKO-RINGER

Lokalprodusert mat, uten mellomledd.

I disse dager lanseres det en ny distribusjonskanal som skal gjøre det enkelt og effektivt for produsentene å selge varer lokalt direkte til kunden. REKO-ringene er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig. Prosjektet har som mål å øke lokalmatproduksjonen i Norge, samt stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling.

REKO-RINGER - les hele saken

REKO - ENGLISH

Distribution model, without middlemen.

The REKO retail and distribution model offers customers a way of ordering products directly from the producer, without the need for middlemen. The REKO markets operate via Facebook as closed groups in which orders and deliveries are agreed on. The groups are run by volunteers, who do not receive payment for their contribution.

REKO VIDEO: What is Reko?

REKO - ENGLISH - les hele saken

Hvorfor REKO?

Fordeler for kunder og produsenter

Varene i hver enkelt REKO-ring er helt unike. REKO-ringen gjør det mulig for lokale bønder og mathåndverkere å selge varer uten mellomledd. Etterspørselen vil påvirke tilbudet i de ulike ringene, og kunder oppforders til å etterspørre varer de ønsker. Sammen skaper lokale produsenter og kunder fremtidens matkultur. 

Hvorfor REKO? - les hele saken

Naturens verden 21.01

Naturens verden - P1 RADIO 

Hør om reko-ringn og unike produkter som selges direkte til kunden via Facebook. 

Hør sendingen her

Naturens verden 21.01 - les hele saken

Småbrukernes ”comeback” 

I forrige nummer av Bonde og Småbruker blei leserne introdusert for REKO-ringer. Nylig var lokale matprodusenter på Romerike samla på Hvam, i regi av Sørum og Nes Bonde- og Småbrukarlag, til åpen møte om REKO-ringer.

REKO-ringer har utspring fra Frankrike og blei introdusert i Finland av Thomas Snellman i 2013. Navnet REKO står for ”rejäl konsumtion”, som vel kan oversettes med rettferdig handel. En handelsmodell basert på direkte kontakt mellom forbruker og matprodusenter, uten fordyrende mellomledd. I Frankrike er tilsvarende organisert gjennom AMAP, Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, Foreninger for opprettholdelse av bondebruk. 

(fra Bonde og småbruker November 2017)

- les hele saken

Studietur

REKO studietur til Svergie september 2017

Studietur - les hele saken

REKO - ENGLISH

Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as