REKO-RINGER I NORGE

Siden lanseringen av REKO i Norge i november 2017 er det allerede opprettet mange ringer. 

Ønsker man en REKO-ring der man bor og ikke finner den på listen her kan man enkelt opprette en. Det er en del ringer som er i planleggingsfasen så lurt å forhøre deg litt rundt før man finner på kruttet. 

REKO-RINGER I NORGE - les hele saken

REKO-RINGER Matnettverk - Lokalmat direkte til kunden via Facebook

 REKO-ringer 

I disse dager lanseres det en ny distribusjonskanal som skal gjøre det enkelt og effektivt for produsentene å selge varer lokalt direkte til kunden. REKO-ringene er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig, med mål om å øke lokalmatproduksjonen i Norge, stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling.

REKO-RINGER Matnettverk - Lokalmat direkte til kunden via Facebook - les hele saken

REKO - ENGLISH

REKO

The REKO retail and distribution model offers customers a way of ordering products directly from the producer, without the need for middlemen. The REKO markets operate via Facebook as closed groups in which orders and deliveries are agreed on. The groups are run by volunteers, who do not receive payment for their contribution.

 

REKO VIDEO 

Youtube: What is Reko?

REKO - ENGLISH - les hele saken

REKO-RING FAKTA

Hva er en reko-ring 

En Reko-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer på en felles Facebook-side. Reko-ringen har et fast sted hvor kjøpere og selgere møtes. Kundene forhåndsbestiller varer på via Facebook-siden. Det er ingen mellomledd og produsenten får 100% av salgssummen.

REKO-RING FAKTA - les hele saken

Naturens verden 21.01 P1

RADIO- NRK P1 Naturens verden 21.01

Hør om reko-ringn og unike produkter som selges direkte til kunden via Facebook Naturens verden 

Hør sendingen her 

Finn en reko-ring i nærheten av deg på REKO-RINGN NORGE facebook. 


 

 

Naturens verden 21.01 P1 - les hele saken

Småbrukernes ”comeback” 

I forrige nummer av Bonde og Småbruker blei leserne introdusert for REKO-ringer. Nylig var lokale matprodusenter på Romerike samla på Hvam, i regi av Sørum og Nes Bonde- og Småbrukarlag, til åpen møte om REKO-ringer.

REKO-ringer har utspring fra Frankrike og blei introdusert i Finland av Thomas Snellman i 2013. Navnet REKO står for ”rejäl konsumtion”, som vel kan oversettes med virkelig eller naturlig forbruk. En handelsmodell basert på direkte kontakt mellom forbruker og matprodusenter, uten fordyrende mellomledd. I Frankrike er tilsvarende organisert gjennom AMAP, Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, Foreninger for opprettholdelse av bondebruk. 

(fra Bonde og småbruker November 2017)

- les hele saken

REKO Studietur i september 2017

Arbeidet med å få flere bønder til å starte med lokalmat har tatt en liten uventet vending. Vi fortsetter med mobiliseringsmøter og motiverende kurs for produsenter, men nå har vi vært på besøk hos våre naboer i Øst, nemlig svenskene og sett på hva som har satt lokalmatprodusenter i bevegelse. Her er produsenter og kunder i sving på helt vanlige ettermiddager, på parkeringsplasser, grusbaner og torg. Produsentene samler seg med biler med åpne bakluker og hundrevis av kunder strømmer til for å hente sine forhåndsbestilte varer. Utleveringen er ferdig allerede etter en time, i andre ringer varer utleveringen kun en halvtime.

REKO Studietur i september 2017 - les hele saken

REKO - ENGLISH

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as