LOKALPRODUSERT MAT, UTEN MELLOMLEDD Utlevering i Førde Foto: Ulf Rugumayo Amundsen

REKO-RINGER I NORGE

REKO-ringer i Norge 

Den siste tida har det blitt lansert en ny distribusjonskanal som skal gjøre det enkelt og effektivt for produsenter å selge varer lokalt, direkte til kunden.  

En REKO-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer i en felles Facebook-gruppe. 
Kundene forhåndsbestiller varer via Facebook-gruppen. Bestilte varer leveres ut til kunder til oppsatt tid på et fast sted.

En REKO-ring er en enkel distribusjonskanal for matvarer, og fungerer som kontaktplattformer mellom produsenter/mathåndverkere og forbrukere i nærområdet. Lokal mat blir lettere tilgjengelig for kunden og produsenten kan selge sine varer effektivt uten mellomledd.

Første REKO-ring i Norge ble etablert november 2017. Hittil er det etablert ca 30 REKO-ringer spredt i ulike byer i Norge, og flere ringer som planlegger oppstart i løpet av høsten. Tilsammen er det nå Ca. 60 000 kunder tilknyttet de ulike REKO-ringene i Norge og ca. 400 produsenter som selger varer.

REKO betyr rettferdig konsumpsjon og er et handelsfenomen som startet i Finland i 2013. Salgsmodellen har ingen mellomledd og produsenten får 100% av salgssummen. 

Etablering av nye REKO-ringer er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig. Prosjektet har som mål å øke lokalmatproduksjonen i Norge, samt stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling. 

 

S A L G S P R O S E S S E N 

En REKO-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer i en felles Facebook-gruppe. Kundene forhåndsbestiller varer via Facebook-gruppen. Bestilte varer leveres ut til kunder til oppsatt tid på et fast sted.

Ønsker man en REKO-ring der man bor og ikke finner den på listen her kan man opprette en. Det er en del ringer som er i planleggingsfasen, så lurt å forhøre deg litt rundt før man finner på kruttet.  I REKO-ringen Norge  kan man forhøre seg. 

FINN AKTIVE REKO RINGER HER:

Trondheim

Kragerø 

Haugalandet

Gjøvik 

Kongsberg

Follo

Tromsø

Sandefjord 

Drammen 

Sandnes/Stavnager 

Grenland 

Fredrikstad 

Larvik 

Førde 

Florø

Valdres

LILLESTRØM

Ringerike

Sandvika 

Hamar 

Horten 

BERGEN - ÅSANE 

BERGEN - FYLLINGSDALEN 

HADELAND

HØNEFOSS

Kristiansund 

Finnskogen 

Lillehammer 

VOSS

ÅLESUND

ÅRNES

REKO-RINGER UNDER OPPSTART 

Askim 

Kongsvinger

REKO NORGE er en felles side der vi skal legge ut aktuell informasjon og deler REKO historier

Alle varer er fårhondsbestilt og leveres ut til opsatt tid på et fast sted. Foto: Ulf Rugumayo Amundsen

Selge varer i REKO-ringer? 

Hvis du er produsent og ønsker å selge egenproduserte produkter melder man seg inn i en nærliggende REKO-ring.  Etter man har satt seg inn i retningslinjene til gruppen er det bare å legge ut annonse for neste utlevering. Det er en produsentgruppe tilknyttet hver REKO-ring, der produsenter planlegger utleveringer. 

Alle produsentene som selger varer i REKO-ringene skal være registrert hos Mattilsynet. Noen må kanskje også ha godkjenning, avhengig av hva som produseres og mengder. 
Nærmere informasjon om dette finns HER
Produsenten kan også ta kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Varer som selger godt gjennom REKO-ring 

Hverdagslige produkter som yoghurt, melk, mel, surdeigsbrød, grønnsaker og egg viser seg å være svært etterspurt. REKO-ringer har gitt produsenter en unik mulighet til å utvikle gården og satse på mer salg lokalt. Mange kunder er opptatt av å støtte lokale produsenter som driver ekstensivt jordbruk.

Det er enorm etterspørsel etter varer der produsentene har gjort ekstra tiltak for å bedre dyrevelferd – for eksempel utegris, gårdsegg fra høner som går for det meste ute, gressforet dyr som gir sunnere kjøtt og melk-  ferske lokale grønnsaker som gjerne er økologiske er også en virkelig REKO-hit. Men det er mange ulike varer og det er det som gjør REKO-ringene så unike da man har et stort mangfold av ulike varer- Produsenter som driver stort, smått, økologisk og konvensjonelt, foredlete varer og ferske råvarer. Alt på et sted!


Foto: Ulf Rugumayo Amundsen

Hvordan sette i gang en REKO-ring

● Produsenter, kunder eller andre interesserte som ønsker en REKO-ring i sitt område oppretter en lukket gruppe på facebook som de kaller ’REKO-ringen …(navnet på byen)’.
● Gruppebeskrivelsen må inneholde en god orientering om gruppens retningslinjer.
● Alle som ønsker å selge eller kjøpe lokalproduserte matvarer blir med i gruppen. Alle medlemmer forplikter seg til å følge retningslinjene.
● I tillegg opprettes det en gruppe kun for produsenter. Her planlegges utleveringene. Alle admin og produsenter må melde seg inn her.
● For å få ting i gang bør man invitere til et oppstartmøte. Dette skaper engasjement blant kunder og produsenter, samt orientere om en ny salgskanal og hvordan ting fungerer.
● Hvis man trenger flere til å administrere gruppen kan man etterlyse det på oppstartmøte.
● Finne et egnet utleveringssted og gjør en avtale med eier.
● Når man har en passe mengde produsenter og et bredt mangfold med ulike varer, samt en eller flere administratorer, finner man en passe dato for premiere-utlevering.
● For å sikre nok kunder inn i gruppen bør man kontakte lokal presse i etableringsprosessen og sørge for bred dekning av saken.
● Lage en plan for videre utleveringer.

Det er viktig at alle bidrar til å skape engasjement i oppstartfasen. Alle må lese retningslinjene og dele gruppen med matglade venner som vil handle og produsenter de gjerne vil skal selge varer i REKO-ringen.

Foto: Ulf Rugumayo Amundsen

Hvis man lurer på noe eller trenger hjelp med oppstart kan man få innspill fra andre som organiserer en REKO-ring. De kan man komme i kontakt med via ADMINISTRATOR gruppen. Her er de fleste REKO-administratorer samlet og kan gi tips og råd.  

Jeg er også tilgjengelig om det er behov for oppstarthjelp 

Rebekka Bond på rebekka@smabrukarlaget.no 

Kan nåes på telefon: 45059671 

Annonsering i REKO-ringen

Produsenter som vil selge varer må lage en annonse som frister. Her har man mulight å utforme fritt, og fortelle til kundene hvilke varer dere har for salg. Annonsen legges ut i REKO-ruppen og kunder bestiller ved å kommentere annonsen. Alle bestilinger er bindene og hentes til opsatt tid. 

Utfyllende produktinfo er viktig for å dekke informasjonsbehovet for mange kunder. Dette gjelder drift og produksjonsmetoder, samt råvareinnhold. 
Informasjon om f.eks. sukkerinnhold, evt annen søtning, meltype etc. er helt avgjørende informasjon for mange kunder for at de legger inn bestilling. 
Som et minimum bør annonsering av vare følge merkeforskriftens minimumskrav.

Link til merkeforskriften HER 

Foto: Ulf Rugumayo Amundsen


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as