Mange produsenter møtte opp. Foto: Asbjørn Rolseth

Småbrukernes ”comeback” 

I forrige nummer av Bonde og Småbruker blei leserne introdusert for REKO-ringer. Nylig var lokale matprodusenter på Romerike samla på Hvam, i regi av Sørum og Nes Bonde- og Småbrukarlag, til åpen møte om REKO-ringer.

REKO-ringer har utspring fra Frankrike og blei introdusert i Finland av Thomas Snellman i 2013. Navnet REKO står for ”rejäl konsumtion”, som vel kan oversettes med virkelig eller naturlig forbruk. En handelsmodell basert på direkte kontakt mellom forbruker og matprodusenter, uten fordyrende mellomledd. I Frankrike er tilsvarende organisert gjennom AMAP, Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, Foreninger for opprettholdelse av bondebruk. 

(fra Bonde og småbruker November 2017)

Imponerende utvikling

Prosjektleder Rebekka Bond i NBS-prosjektet ”Matnyttig” har sett østover og mener norske bønder kan ha stor glede av alternativ kanal til forbrukerne. I Finland har REKO-ringer utvikla seg raskt til en suksess.

– Vi starta opp i 2013. Da hadde vi 15 produsenter og 400 kunder. Året etter økte det til 750 produsenter og 12 000 kunder. Siste året, 2016, hadde vi 3 700 produsenter og 250 000 kunder. Anslagsvis blei det i 2016 omsatt for nærmere 300 millioner kroner gjennom REKO-ringer i Finland, sa Thomas Snellman.

– Dette viser at meldingene om svakere økning i omsetning av lokalmat her til lands nok ikke helt stemmer. Det stopper kanskje litt opp gjennom dagligvarekjedene, men det er mange alternative kanaler. Og dette vil nok gi et ekstra løft, sa styremedlem i NBS Marielle Vink de Roos.

– Gjennom REKO møter produsenten forbrukerne, som på Bondens Marked. Det gir alltid et løft. Dette handler egentlig om matmakt. Det gir ikke minst mer makt til forbrukeren som står friere til å velge blant mer enn det dagligvarekjedene tar inn til sine butikker.

Fortsetter i Sverige

Oskar Lorentzon fra Vestra Gøtland i Sverige er sjøl lammeprodusent og rådgiver for lokalmatprodusenter.  Han kunne fortelle om en like stor suksess i Sverige. De starta først i fjor, men har allerede sett en eksplosjon både i antall REKO-ringer, antall produsenter og antall forbrukere.

– Bare fra januar i år til nå har vi har vi i ringen i Borås økt fra 17 medlemmer til 6700 medlemmer. På siste utdeling blei det omsatt for 127 000 kroner på en times handel, sa han.

– Vi har sett leverandører som stiller opp med sitt produkt, men som siden ikke kommer tilbake fordi alt er utsolgt. Man skal være obs. Følg med på markedet. Vi har opplevd mange ganger at leverandørene ikke kan levere alt som er etterspurt.

Facebook-side

Både i Finland og Sverige er REKO-ringene organisert med egen facebook-side. En er administrator for nettsida. Produsentene legger ut sine produkter og kundene som er med i ringen legger inn sine bestillinger. Oppgjøre kan gjøres direkte når varene bytter eier. Snellmann fortalte at kontanter er mest vanlig i Finland, men antar at Vips kan være et alternativ i Norge.

REKO er for både stor og liten produsent. Lorentzon kunne fortelle om en stor blomkålprodusent som sto igjen med store deler av avlinga da kjeden han hadde avtale med ikke kunne ta i mot mer.

– Han sto fram i lokalavisa og fortalte at