Foto: Leonid Rødsten

REKO-RING FAKTA

Hva er en reko-ring 

En Reko-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer på en felles Facebook-side. Reko-ringen har et fast sted hvor kjøpere og selgere møtes. Kundene forhåndsbestiller varer på via Facebook-siden. Det er ingen mellomledd og produsenten får 100% av salgssummen.

 • REKO står for Ærlig konsumpsjon – en modell for direktesalg av lokalmat. 
 • Handelen skjer i en lukket gruppe på Facebook i såkalte REKO- ringer.
 • Kunder forhåndsbestiller varer på Facebook gruppene.
 • Utleveringer skjer til faste tider og på et fast sted uten mellomledd og avgifter.

Hvorfor kunder velger reko

 • Ingen mellomledd
 • Støtte lokale småskala produsenter
 • Kvaliteter som ikke finnes i dagligvarehandelen
 • Dyrevelferd
 • Åpenhet og gjennomsiktig og kunden ser hvor maten blir produsert.  
 • Kortreist
 • Sosialt
 • Produkter fra økologiske og bærekraftig produksjoner  
 • Direkte kontakt med produsent

Fordeler for produsent

 • Bedre lønnsomhet 
 • Utvide kundegruppe 
 • Fleksibilitet 
 • Forhåndsbestillinger 
 • Ubyråkratisk
 • Lett å komme i gang
 • Man kan bygge opp en produksjon i sitt eget tempo, med kunder lett tilgjengelig.
 • Erfaringsutveksling og nettverk blant produsenter
 • Ingen mellomledd
 • Ingen binding
 • Synlighet 
 • Kundekontakt 
 • Felleskap 

 

Tre grunnprinsipp i en Rekoring

 1. Det er ikke tillatt med noen mellomledd i salgsnettverket.  Produsentene må selv stå for salg av sine varer.

 2. Det skal ikke være noen form for medlemsavgift fra hverken produsenter eller kunder. Dette betyr at utleveringsstedet må kunne brukes uten leieavgifter. Administrativt arbeid knyttet til Facebook-siden og utleveringer må baseres på frivillig innstas fra kunder og produsenter.

 3. Produsenten er selv ansvarlig for og forpliktet til å følge regler i forhold til matsikkerhet og regnskap/skatt.

Utover dette har de ca. 300 ulike reko-ringene i Skandinavia lagt til andre regler som hver enkelt REKO-ring bestemmer. De fleste ringer har regler om at salgsannonsen må utdype i produksjonsmetode i korte trekk, og at det kun er tillatt å selge mat. Noen reko-ringer tillater også salg av produkter som er knyttet til produksjonen på gården, f.eks. skinn, garn fra egne dyr og grønnsakplanter. Det finnes ingen spesifikke regler i forhold til prising av varer.

Historie

 • 2012- Thomas Snellman på studietur til Frankrike for å se nærmere på direktesalg gjennom matnettverk AMAP (Asosiation pour le maintien d’une agriculture paysanne’ )
 • 2013- Inspirert av den franske Modellen AMAP ble REKO opprettet og første pilotprosjekt med to aktive reko-ringer med en omsetning på 80 000 euro 2013 i Österbotten i Finland.
 • 2014- i Utløpet av 2014 var det 17 aktive tinger der det ble initiert en nasjonal koordinering av rekoringene.
 • Mot slutten av 2015 er det opprettet 90 REKO ringer i Finnland
 • 2015 Thomas S. vant en pris for Årets Nærmahandling for initiativet med rekoringer.
 • 2016 – rask vekst med over 250 rekoringer og 3700 produsenter med i de ulike reko-ringene. Kunder i rekoringene har økt til over 250 000 med en omsetning på 30 000 000 €.
 • Høsten 2016 lanseres rekoringer til Sverige med noen få aktive ringer.  
 • 2017  etableres det over 50 rekoringer i Sverige med over 100 000 kunder i gruppene i utløpet av 2017.
 • 2017 – Thomas S. vant Emblaprisen for Nordiske Matentreprenør august 2017 . Flere ringer etableres og det er beregnet en totalomsetning i 2017 til å ligge på rundt 40 000 000€ i Finland.
 • 2017 – Norsk Bonde- og Småbrukarlag tar REKO ringer inn lokalmatprosjektet ‘Matnyttig’ med mål om å  etablere rekoringer i hele Norge. REKO ringer ble lansert i Norge med hjelp fra Thomas S. og Oscar L. Oktober 2017.
 • Norgeslansering  lansering av en rekoring var i slutten av November 2017. Utløpet av 2017 er det 3 aktive  reko-ringer i Norge med til sammen ca. 4300 kunder tilknyttet gruppene.  

Forhåndsbestillinger 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as