Årsmeldingsskjema

Her kan du levere inn årsmelding for ditt lokallag.
Vår medlemskonsulent sender en kopi av årsmeldingen til ditt fylkeslag.