Biffen og flyreisen i konfliktmed Paris-avtalen

Frokostmøte torsdag 18. februar, Litteratrhuset, Oslo

/share/mime/48/msword.png Biffen og flyreisen i konfliktmed Paris-avtalen
(tidsplan.docx, 12kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo