FN’s Verdens Bygdekvinnedag 15. oktober

Verdens Bygdekvinnedag markeres 15. oktober - dagen før FN's Verdens Matvaredag 16. oktober - for å gjøre oppmerksom på kvinnenes viktige bidrag til matproduksjonen i verden. Mange gode løsninger til verdens sult-, fattigdoms – og klimaproblemer i verden ligger i hendene til småbrukerkvinner. «World Rural Women Day» ble innført av FN i 2008. Men idéen går tilbake til 4. Verdens Kvinnekongress i 1995.

/share/mime/48/pdf.png FN’s Verdens Bygdekvinnedag 15. oktober
(kronikk-verdens-bygdekvinnedag-2017.pdf, 380kB)