Hjelp, jeg vil inn i landbruket!

På Kulturhuset 28. september arrangerte Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom og Oikos en rekrutteringskveld om veier inn i landbruket. Her kan du se opptak fra arrangementet.

Se opptaket ved å trykke her.

Program (omtrentlege tidspunkt i sendinga)
00:00: Opning ved ordstyrar Ida Sigurdsen

Utdanningstilbud
01:30: Sigurd Vassenden og Ida Beate Løken, tidlegare elevar ved Sogn Jord og Hagebruksskule
23:20: Kristin Føyn Føyen om Høyskolen i Hedmark
36:30: Christian Høie, elev ved BINGN - treårig utdanningsprogram for biodynamisk landbruk i Norden

Rekrutteringsprosjekter
51:05: Silje Strøm, koordinator for Grønt Spatak, et tilbod til unge som vil oppleve gårdsbruk, seterbruk eller beitetilsyn om sommeren
55:59: Yvonne Tonnaer, Huga på gard, lokalt rekrutteringsprosjekt for bosetting og utvikling av gårdsbruk i Valdres.
01:09:56: Gaute Eiterjord, prosjektleder for Slipp oss til - ungdom inn i landbruket om nettsida gardsbruk.no
01:14:17: Markus Brun Hustad om Landbrukets Økoløft

Inspirasjonsbønder om deres vei inn i landbruket
01:21:20: Stina Melhus, Eiketoppen gard
01:34:57: Marielle De Roos, Lofoten Gardsysteri
01:59:58: Anders Kopstad, Toreshaugen gard

Rekrutteringskvelden ble arrangert som en del av Økouka Oslo.


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as