Møte med Sp på Stortinget

Leder Merete Furuberg, styremedlem Elin Bergerud, Olaf Godli, John Petter Løvstad og Johan Warlo la fram synspunkter på inntektsfordeling, de regionale partnerskapenes medbestemmelse i investeringssammenheng, driftsvansketilskudd og heltid/deltid-satsing i jordbruket.   

Mulighetene for fordeling har blitt betydelig svekket som følge av fjerning av tak ved jordbruksoppgjøret i 2014. Mulighetene for inntektsutjamning må gjenopprettes.
De regionale partnerskapenes føringer har etter hvert blitt oversett. Bestemmelsesretten må gjenopprettes.
Driftsvansketilskudd ble foreslått av NBS for 5 år siden og tiden er nå inne for å innføre det etter en utredning av hvordan ordningen kan utformes.
Heltidsbonden blir i mange sammenhenger trukket fram som den som det bør satses på. Under norske forhold ligger det imidlertid i større grad til rette for kombinasjoner og mangesysleri.


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as