Åpning av LO-kongressen

Merete Furuberg tok en kort pause i Jordbruksforhandlingene og deltok på åpningen av LO-kongressen på mandag!

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, hilser på NNN-leder Jan-Egil Pedersen under starten av LO-kongressen mandag.