Åpning av LO-kongressen

Merete Furuberg tok en kort pause i Jordbruksforhandlingene og deltok på åpningen av LO-kongressen på mandag!

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, hilser på NNN-leder Jan-Egil Pedersen under starten av LO-kongressen mandag.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as