Dropp møkkspredning 1. mai!

Merete Furuberg oppfordrer medlemmer over hele landet til å gå i tog i stedet for å spre møkk 1. mai.

Dropp møkkspredning 1. mai!


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as