Forventninger til Regjeringen

- At vi skal produsere trygg og ren mat.

- At framtidige generasjoner skal ha minst like stor mulighet til å produsere mat som vi har i dag.

- Regjeringen må arbeide for en matproduksjon i et evighetsperspektiv.

Derfor må Regjeringserklæringen inneholde viktige punkter:

• Et familieeid og familiedrevet jordbruk der matproduksjonen skjer i et evighetsperspektiv.

• At norske bønder får en anstendig inntekt og gode velferdsordninger for å sikre at folk vil fortsette i verdens viktigste jobb. Regjeringen må oppfylle inntektsmålet som det er flertall for på Stortinget og som innebærer at inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet skal reduseres. Inntektsforskjellene internt i jordbruker mellom produksjoner, bruksstørrelser og geografiske områder må utjevnes.

• God dyrevelferd slik at vi kan produsere sunn og trygg mat uten medisinrester og resistente bakterier.

• Økt utnyttelse av nasjonale beiteressurser for økt selvforsyning og åpne landskap.

• Styrket matsikkerhet gjennom en matproduksjon basert på lokale ressurser.

• At bønder- og småbrukere i hele verden skal ha råderett over egen matproduksjon.

Slik kan vi produsere mat i verdensklasse.

KRAV til Regjeringen:

Jordbruk: At positive merknader i forbindelse med behandlingen av jordbruksmeldinga på
Stortinget blir fulgt opp. Med endringen av Stortingsflertallet ved valget, er det
flertall for mange gode mindretallsinnstillinger

Landbruk: Landbruk = Jordbruk + Skogbruk:

At jordbruk- og skogbruk blir en viktig del av det Grønne skiftet!

Klima og miljø: At miljøvennlig matproduksjon og bruk av alle beiteressursene i landet blir
en realitet – nå bruker vi bare 50 % av landets beiteressurser.

At vi bruker produkter av fornybare treressurser istedenfor fossilbaserte
produkter. F.eks: Kutt ut plastposer – bruk papirposer. Bygg i tre.

At miljøvennlig skogproduksjon erstattes av klassisk totalfredning av skog.
Klassisk totalfredning av skog er misforstått miljøvern – er politisk skapt –
og har store negative konsekvenser for miljø og klima.


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as