Internasjonalt forskningsprosjekt om små gårdsbruk sitt bidrag til ernæring og matsikkerhet

SALSA er et internasjonalt forskningsprosjekt der formålet er å studere hvordan de små brukene bidrar til verdens ernæring og matsikkerhet. Målet er å synliggjøre hvilket bidrag et småskala landbrukssystem har i den totale matsikkerhetssituasjonen. Prosjektet har valgt ut 30 referanseregioner i Europa og Afrika, inkludert Norge, innenfor ulike matsystemer. Norsk senter for Bygdeforskning skal lede den norske delen av prosjektet.

Norge har et relativt spredt, småskala bruksstruktur og selvstendig bønder som har betydning for både matsystemet, økosystemet og for sosio-kulturelle forhold på bygdene. Ved å få fram bidrag, variasjon, samarbeid, potensial og utfordringer skal prosjektet gi en bedre forståelse av småbønders rolle i mat- og ernæringssikkerhet.

/share/mime/48/pdf.png Internasjonalt forskningsprosjekt om små gårdsbruk sitt bidrag til ernæring og matsikkerhet
(salsainfoark.pdf, 570kB)