Nordiske matsystemer i en agroøkologisk retning

Internasjonalt utvalg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag arrangerer et seminar/workshop på:

P-hotell i Grensen, torsdag 16. mars 2017, kl 10.00 - 15.00

Store deler av dagens produksjon, transport, handel og forbruk av mat i den vestlige verden er ikke bærekraftig og utgjør en stor andel av de totale miljøskader og klimaproblemer. Sammenhengene er kompliserte og må i tillegg ses i lys av verdens store utfordringer som sult, fattigdom og migrasjon. FAO (FN´s matvareorganisasjon) peker på agroøkologi som en retning innen matpolitikken som kan være et virkemiddel for å redusere sult og fattigdom.

Nordiske matsystemer i en agroøkologisk retning - les hele saken

Erklæring fra LVC samlingen i World Social Forum i 2016

"Vi ikke bare tror at en annen verden er nødvendig, men medlemmene av La Via Campesina har allerede begynt å bygge en bedre verden." (Carlos Marentes, co-koordinator for Nord-Amerika-regionen i LVC)

Representanter for medlemsorganisasjoner fra La Via Campesina fra Nord-Amerika-regionen deltok sammen med medlemmer fra Europa, Palestina og Brasil i World Social Forum i Montreal, Quebec fra 9 til 14 august 2016.

Erklæring fra LVC samlingen i World Social Forum i 2016 - les hele saken

General Assembly ECVC, European Coordination la Via Campesina, Paris, 14-16 mars

General Assembly av ECVC hadde et variert program.
Hovedtema var strategi planen. En 5 årsplan, der de viktigste tema for de neste 5 år, ble tatt med. Marielle de Roos, deltok i gruppen som skrev et utkast til strategi planen i oktober 2015, i Roma.
Det er tydelig at styret i ECVC har tatt innspill fra, blant annet oss i NBS, med seg i arbeidet videre der vi ønsker en mer strukturert organisasjon. Det er ikke enkelt å koordinere 27 forskjellige småbrukerorganisasjoner fra hele Europa. Vi er helt avhengig av tolker som oversetter til engelsk, spansk, italiensk og fransk. Den tyrkiske småbruker organisasjonen hadde en egen tolk. Stein Brubæk og Marielle de Roos representerte NBS.

General Assembly ECVC, European Coordination la Via Campesina, Paris, 14-16 mars - les hele saken

Tidligere leder av den franske bioteknolognemnda under etterforskning

Professor Marc Fellous, tidligere leder av La Commission du génie biomoléculaire er satt under etterforskning av byretten i Paris for «forfalskning» og «bruk av forfalskning» i rettsaken rundt rotteforsøkene til professor Gilles-Èric Séralini. Forsøkene til Séralini viste oppsiktsvekkende negative helsevirkninger hos rotter som over alng tid ble fôret med genmodifisert mais. Kommisjonen som fellous ledet, er et rådgivende organ for franskemyndigheter i gmo-spørsmål. Etterforskningen kan derfor rokke ved troverdigheten til dette organet.
Marc Fellous var blant de frøste og skarpeste kritikerne av Séralinis forsøk, og anklaget blant annet Séralini for å drive «aktivisme» og skremselspropaganda. Séralini svarte med å gå til sak mot Fellous på grunn av ærekrenkelser, en sak Séralini vant. Det er under denne rettssaken Marc Fellous skal ha presenter et forfalsket brev til støtte for sin sak.

Gmo-fri suppe i USA

Suppegiganten Campells har besluttet å merke suppebokser som inneholder genmodifiserte organismer. I motsetning til i Europa, er slik merking verken vanlig eller påbudt i USA, og firmaet uttaler at «Vi mener at det er nødvendig at den føderale regjeringen etablerer nasjonale standarder for å informere forbrukerne i dette spørsmålet». Firmaet trekker seg samtidig ut av alle organisasjoner som arbeider mot gm-merking.

Ole-Jacob Christensen

WTO må ut av landbruket

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er rykende uenig med utenriksminister Brende om konsekvensene av en global WTO-avtale.
- WTO har i mange tiår ignorert Afrikas utfordringer, uttaler den internasjonale bonde- og småbrukerorganisasjonen La Via Campesina.

WTO må ut av landbruket - les hele saken

Landbruk ved Kilimanjaro

Samvirke, birøkt, rettferdig handel, kvinnesamarbeid og bygdeutvikling stod på programmet da norske bønder og bygdeungdommer dro på studietur til Tanzania

Landbruk ved Kilimanjaro - les hele saken