Landsmøte i NBS 4. - 5. Nov

NBS er samlet til landsmøte på Clarion hotel ved Gardermoen. Selve landsmøtet tar til lørdag 4.11 kl 09.00 og avsluttes søndag 5.11 kl 12.30. På fredag 3.11 er det styremøte, forsikringssamling, representantskapsmøte, rovviltseminar, Matnyttig-prosjekt seminar og ungdomsseminar.

Antall påmeldte er 146


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as