Matnyttig

'Matnyttig' er et mobiliseringsprosjekt som skal styrke nyrekruttering av og kompetanseoppbygging hos" gamle" og nye produsenter av lokalmat. Samt inspirere bønder til å etablere og videreutvikle andelsgårder. Rebekka Bond (bilde over) er prosjektleder.

Prosjektet skal bidra til kompetanseheving og styrke samarbeid for å øke produksjonen av lokalmat til et regionalt forbrukermarked og et nasjonalt nisjemarked.
Et viktig mål med prosjektet er at det dannes et inkluderende nettverk som etablerer gode kontakter og som skaper varige samarbeid. Nettverket skal gi veiledning, støtte og kompetanse til produsenter i en etableringsfase. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og småbrukarlaget, med en kostnadsramme på 3.4 millioner.
Vi ønsker å fange interesse fra bønder over hele landet, og vi vil prioritere spredning av arrangement og kurs tilknyttet prosjektet. Gjennom prosjektet ønsker vi å bidra til å øke folks bevissthet og stolthet over lokale råvarer og matkultur.
Prosjektleder Rebekka Bond kontaktes på e-post: rebekka@smabrukarlaget.no
telefon: 22005917 / 45059671.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as