Norsk Mat- og Kulturpris

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i samarbeid med Yara etablert Norsk Mat- og Kulturpris.
Prisen er på kr 100.000,- og ble første gang delt ut på Matstreif i Oslo høsten 2013. Ellen Marie Tangen og Hans Bondal fra Sollia i Hedmark ble historiens første vinnere av denne prisen, mens Fausko Skysstasjon fikk prisen i 2014.

Norsk mat- og kulturpris skal
• Øke bevisstheten og kunnskapen om det nære forholdet mellom lokalmat og kultur i befolkningen
• Fremme den brede kulturen knyttet til matproduksjon, foredling, tilberedning og måltidsopplevelse
• Stimulere til samarbeid mellom ulike aktører som har interesse for å fremme lokalmat og kultur
• Bidra til at prismottakernes kompetanse blir tilgjengelig for flere
• Øke kvaliteten på lokalmat
• Bidra til nyskaping i skjæringsfeltet mat og kultur

Her kan du se en film om vinneren av prisen i 2014, Fausko Skysstasjon.

 

Kandidatforslag til Mat-og Kulturpris 2015

På landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlags første helga i november skal den tredje vinneren av Norsk Mat- og Kulturpris kåres. Lederen for priskomiteen, Svein Kostveit, ber om kandidater til årets pris.

Norsk Mat- og Kulturpris blei innstifta i forbindelse med 100 års jubileet til NBS. Tidligere vinnere er Ellen Marie Tangen og Hans Bondal fra Sollia i Hedmark og Knut Fausko fra Hemsedal

Kriteriene

Prisen er innstifta i samarbeid med Yara. Vinnerne får diplom og en gavesjekk på 100 000 kroner.

I statuttene for prisen står det at vinneren skal bidra til å:

• øke bevisstheten og 
kunnskapen om det nære forholdet mellom lokal- mat og kultur i befolkningen

• fremme den brede kulturen knytta til matproduksjon, foredling, tilberedning og måltidsopplevelse

• stimulere til samarbeid mellom ulike aktører som har interesse for å fremme lokalmat og kultur

•  bidra til at prismottakernes kompetanse blir tilgjengelig for flere

• øke kvaliteten på lokalmat

• bidra til nyskaping i skjæringsfeltet mat og kultur

Fristen for å melde inn kandidater til årets pris går ut 1. oktober.

Alle som mener å oppfylle prisens formål kan søke selv eller andre kan fremme søknad på vegne av noen.

Lederen for priskomiteen, Svein Kostveit, ber om kandidater til Norsk Mat- og Kulturpris. Fristen for forslag er 1. oktober.

 

Kandidatforslag til Mat-og Kulturpris 2015 - les hele saken