Kandidatforslag til Mat-og Kulturpris 2015

På landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlags første helga i november skal den tredje vinneren av Norsk Mat- og Kulturpris kåres. Lederen for priskomiteen, Svein Kostveit, ber om kandidater til årets pris.

Norsk Mat- og Kulturpris blei innstifta i forbindelse med 100 års jubileet til NBS. Tidligere vinnere er Ellen Marie Tangen og Hans Bondal fra Sollia i Hedmark og Knut Fausko fra Hemsedal

Kriteriene

Prisen er innstifta i samarbeid med Yara. Vinnerne får diplom og en gavesjekk på 100 000 kroner.

I statuttene for prisen står det at vinneren skal bidra til å:

• øke bevisstheten og 
kunnskapen om det nære forholdet mellom lokal- mat og kultur i befolkningen

• fremme den brede kulturen knytta til matproduksjon, foredling, tilberedning og måltidsopplevelse

• stimulere til samarbeid mellom ulike aktører som har interesse for å fremme lokalmat og kultur

•  bidra til at prismottakernes kompetanse blir tilgjengelig for flere

• øke kvaliteten på lokalmat

• bidra til nyskaping i skjæringsfeltet mat og kultur

Fristen for å melde inn kandidater til årets pris går ut 1. oktober.

Alle som mener å oppfylle prisens formål kan søke selv eller andre kan fremme søknad på vegne av noen.

Lederen for priskomiteen, Svein Kostveit, ber om kandidater til Norsk Mat- og Kulturpris. Fristen for forslag er 1. oktober.

 

Forslagsskjema for Norsk Mat- og Kulturpris 2015