Ny avtale etter EØS-avtalens artikkel 19

Avtalen innebærer en økning av den tollfrie importen av ost med 1200 tonn til 8400 tonn. For kjøtt  økes importkvotene med 2550 tonn. Ny kvote for ribbe er 300 tonn. I tillegg kommer økninger i kvote for blomstrende potteplanter og mais til forindustrien.

Avtalen er ikke balansert. Den innebærer at Norge i utgangspunktet har de samme mulighetene til å øke sin eksport innenfor EØS-området, men med det høyere kostnadsnivået i Norge vil muligheten i praksis ikke kunne realiseres. Det er beklagelig at landbruksminister Jon Georg Dale har gjort knefall for EU i artikkel 19-forhandlingene uttaler leder Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as